Dr med. Marcin Jabłoński

Lekarz chorób wewnętrznych i specjalista psychiatrii, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoonkolog i certyfikowany superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Członek komitetu naukowego czasopism „Psychoonkologia” i „Psychiatria”.

W latach 1999–2007 pracował w Oddziale Leczenia Depresji i Poradni Konsultacyjnej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2007–2012 kierował Oddziałem Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Od lat prowadzi własną praktykę lekarską i psychoterapeutyczną. Jest autorem licznych publikacji i szkoleń praktycznych z psychiatrii i psychoonkologii, a także inicjatorem i kierownikiem studiów podyplomowych z psychoonkologii w Akademii Ignatianum w Krakowie.